Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085594 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Grad
Naslov zavoda: Grad 172E, Grad
  9264 Grad
Tel.: 02 551 88 10
Fax.: 02 551 88 11
Davčna št.: 23698110
TRR: 01100-6099012191
Vodja zavoda: ravnatelj Viktor Navotnik
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@o-grad.ms.mss.edus.si
Spletna stran: http://www.osgrad.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 05.08.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KUZMA
 
Osnovna šola Grad je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola