Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5671221 001
Naziv zavoda: Dijaški dom Murska Sobota
Naslov zavoda: Tomšičeva ulica 15, Murska Sobota
  9000 Murska Sobota
Tel.: 02 530 03 10
Fax.: 02 530 03 11
Davčna št.: 89446046
TRR: 01100-6030715849
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Antonija Berden
Elektronski naslov zavoda: dd.ms-msobota@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.d-dom.ms.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---