Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5051231 000
Naziv zavoda: Dijaški dom Maribor
Naslov zavoda: Gosposvetska cesta 89, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: 02 252 24 85
Fax.: 02 251 20 14
Davčna št.: 39583953
TRR: 01100-6030631168
Vodja zavoda: ravnatelj Andrej Fištravec
Elektronski naslov zavoda: dd.maribor@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.d-ddm.mb.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 13.09.2010
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: REPUBLIKA SLOVENIJA