Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084342 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana
Naslov zavoda: Adamičeva ulica 16, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 500 71 50
Fax.: 01 500 71 60
Davčna št.: 94718164
TRR: 01261-6030664407
Vodja zavoda: ravnatelj Vesna Žagar Gabrovšek
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@o-vvodnika.lj.edus.si
Spletna stran: http://www.o-vvodnika.lj.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 16.11.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola