Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084407 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Vižmarje - Brod
Naslov zavoda: Na gaju 2, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 92 00, 01 583 92 01
Fax.: 01 512 11 98
Davčna št.: 31191070
TRR: 01261-6030664795
Vodja zavoda: ravnatelj Nevenka Lamut
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo-osljbr2@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osbrod.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 21.11.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola