Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084296 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Zalog
Naslov zavoda: Cerutova ulica 7, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 547 32 30
Fax.: 01 547 32 42
Davčna št.: 75894190
TRR: 50103-6030046119
Vodja zavoda: ravnatelj Andrej Krumpak
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@o-zalog.lj.mss.edus.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osljzalog1/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 25.02.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola