Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5086655 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha Ljubljana
Naslov zavoda: Jakčeva ulica 42, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 520 84 80
Fax.: 01 520 84 81
Davčna št.: 10592849
TRR: 01261-6030663922
Vodja zavoda: ravnatelj Nina Grum
Elektronski naslov zavoda: osljkdk@guest.arnes.si
Spletna stran: http://oskdk.mojasola.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 30.03.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola