Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084300 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Vide Pregarc Ljubljana
Naslov zavoda: Bazoviška ulica 1, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 524 44 18, 01 544 35 71, 01 544 35 70
Fax.: 01 540 22 82
Davčna št.: 52386368
TRR: 01261-6030663146
Vodja zavoda: ravnatelj Andrej Kavčič
Elektronski naslov zavoda: os-vp.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.osvp.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 08.04.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola