Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084156 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Prežihovega Voranca
Naslov zavoda: Prežihova ulica 8, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 244 32 50, 01 244 32 52
Fax.: 01 244 32 59
Davčna št.: 32732686
TRR: 50100-6030040365
Vodja zavoda: ravnatelj Marjan Gorup
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@o-pv.lj.edus.si
Spletna stran: http://voranc.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 19.09.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola