Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5084865 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Sveta Ana
Naslov zavoda: Sv. Ana v Slov. goricah 14, Sv. Ana v Slov. goricah
  2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Tel.: 02 729 58 70, 02 729 58 72
Fax.: 02 729 58 78
Davčna št.: 81069472
TRR: 01100-6000036883
Vodja zavoda: ravnatelj Aleksander Šijanec
Elektronski naslov zavoda: info@sveta-ana.org
Spletna stran: https://www.sveta-ana.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 19.12.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA SVETA ANA
 
Osnovna šola Sveta Ana je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola