Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083222 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Predoslje Kranj
Naslov zavoda: Predoslje 17A, Predoslje
  4000 Kranj
Tel.: 04 281 04 00
Fax.: 04 281 04 04
Davčna št.: 53580664
TRR: 51500-6030030122
Vodja zavoda: ravnatelj Janja Sršen
Elektronski naslov zavoda: projekt2.oskrpre@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 21.03.2002
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA KRANJ
 
Osnovna šola Predoslje Kranj je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola