Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5086477 003
Naziv zavoda: Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, Enota Vrtec, enota
Naslov zavoda: Stari trg ob Kolpi 7, Stari trg ob Kolpi
  8342 Stari trg ob Kolpi
Tel.: 07 305 51 02
Fax.: 07 305 51 63
Davčna št.: 11215526
TRR: 01217-6030648036
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Mojca Butala
Elektronski naslov zavoda: o-staritrg.nm@guest.arnes.si
Spletna stran: staritrgobkolpi.splet.arnes.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce