Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5085233 007
Naziv zavoda: Osnovna šola Duplek, Enota Vrtec, enota Zg. Duplek
Naslov zavoda: Zgornji Duplek 8D, Zgornji Duplek
  2241 Spodnji Duplek
Tel.: 02 681 54 01
Fax.: 02 684 01 84
Davčna št.: 70388717
TRR: 01100-6000044643
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Đano Novak
Elektronski naslov zavoda: 0-spduplek.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osmbdu1s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce