Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5971799 004
Naziv zavoda: Papilot, Center za usposabljanje, rehabilitacijo in zaposlovanje, OE Novo mesto
Naslov zavoda: Florjanov trg 2, Novo mesto
  8000 Novo mesto
Tel.: 01 5421587
Fax.: ---
Davčna št.: 90985826
TRR:
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Barbara Ravnjak
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.