Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5971799 002
Naziv zavoda: Papilot, Center za usposabljanje, rehabilitacijo in zaposlovanje, OE Krško
Naslov zavoda: Ulica 11. novembra 45, Leskovec pri Krškem
  8273 Leskovec pri Krškem
Tel.: 01 5421587
Fax.: ---
Davčna št.: 90985826
TRR:
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Janja Gramc
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.