Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5083133 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
Naslov zavoda: Gračišče 5, Gračišče
  6272 Gračišče
Tel.: 05 657 11 76
Fax.: 05 657 11 48
Davčna št.: 78522625
TRR: 01250-6030656313
Vodja zavoda: ravnatelj Aleksandra Lorbek
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskpio1s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 25.09.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA KOPER
 
Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola