Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 6665764 002
Naziv zavoda: Vrtec Mehurčki, dislocirana enota Moste
Naslov zavoda: Moste 40, Moste
  1218 Komenda
Tel.: 04 193 19 85
Fax.: 01 292 72 94
Davčna št.: 67782949
TRR: 01100-6000045419
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj v.d. ravnateljica Silva Korbar
Elektronski naslov zavoda: vrtec.mehurcki@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.vrtec-mehurcki.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Vrtec Mehurčki

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce