Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5268931 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Marije Vere
Naslov zavoda: Ljubljanska cesta 16A, Kamnik
  1241 Kamnik
Tel.: 01 830 31 40
Fax.: 01 830 31 48
Davčna št.: 52634876
TRR: 01100-6000058805
Vodja zavoda: ravnatelj Damjan Snoj
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@os-marijevere.si
Spletna stran: http://www.os-marijevere.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 13.03.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KAMNIK
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola