Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5056683 009
Naziv zavoda: VVZ Kekec Grosuplje, enota Trobentica
Naslov zavoda: Velika Račna 43, Velika Račna
  1290 Grosuplje
Tel.: 01 786 61 80
Fax.: 01 786 61 90
Davčna št.: 68798555
TRR: 01100-6008341441
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Majda Fajdiga
Elektronski naslov zavoda: vrtec.kekec@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.vrtec-kekec.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: VVZ Kekec Grosuplje

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce