Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5089212 005
Naziv zavoda: Osnovna šola Pivka, enota Vrtec Mavrica
Naslov zavoda: Pot na Orlek 2, Pivka
  6257 Pivka
Tel.: 05 757 13 03
Fax.: 05 757 04 81
Davčna št.: 42909872
TRR: 01100-6000037950
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Nadja Černetič
Elektronski naslov zavoda: vrtec-pivka@os-pivka.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ospivka
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: VRTEC PRI OŠ PIVKA

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce