Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5089883 003
Naziv zavoda: Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center
Naslov zavoda: Ptujska ulica 6, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 53 00
Fax.: 01 280 53 33
Davčna št.: 55517951
TRR: 01100-6030700329
Vodja organizacijske enote: vodja MIC ---
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www.s-spssb.lj.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.