Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5508550 001
Naziv zavoda: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota , Medpodjetniški izobraževalni center
Naslov zavoda: Šolsko naselje 12, Murska Sobota
  9000 Murska Sobota
Tel.: 02 534 89 10
Fax.: 02 534 89 11
Davčna št.: 54021839
TRR: 01100-6030702948
Vodja organizacijske enote: vodja MIC ---
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www.s-ssts.ms.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.