Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5084873 004
Naziv zavoda: Osnovna šola Gabrovka - Dole, oddelek Vrtca Čebelica, Dole pri Litiji
Naslov zavoda: Dole pri Litiji 28, Dole pri Litiji
  1273 Dole pri Litiji
Tel.: 01 897 20 11
Fax.: 01 897 10 42
Davčna št.: 84580062
TRR: 01260-6030660673
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Igor Hostnik
Elektronski naslov zavoda: o-gabrovka.lj@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ogabrovkalj/Vrtec/Cebelica.html
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce