Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5084172 003
Naziv zavoda: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center
Naslov zavoda: Vegova ulica 4, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 244 43 50
Fax.: 01 244 43 60
Davčna št.: 83657533
TRR: 01100-6030699262
Vodja organizacijske enote: vodja MIC ---
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www.s-sser.lj.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.