Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5088763 001
Naziv zavoda: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Višja baletna šola
Naslov zavoda: Ižanska cesta 12, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 252 19 19
Fax.: 01 252 19 32
Davčna št.: 77065956
TRR: 01100-6030698874
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Polonca Češarek
Elektronski naslov zavoda: info@kgbl.si
Spletna stran: http://www.kgbl.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Balet 999622 01 Balet