Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5082676 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Štore
Naslov zavoda: Ulica Cvetke Jerin 5, Štore
  3220 Štore
Tel.: 03 780 21 10
Fax.: 03 780 21 20
Davčna št.: 24735779
TRR: 01100-6000014088
Vodja zavoda: ravnatelj Mojca Rožman
Elektronski naslov zavoda: os.store@siol.net
Spletna stran: http://www.os-store.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 19.09.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA ŠTORE
 
Osnovna šola Štore je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola