Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5049881 001
Naziv zavoda: Vrtec Laško, ENOTA ZIDANI MOST
Naslov zavoda: Zidani Most 34, Zidani Most
  1432 Zidani Most
Tel.: 03 568 38 06
Fax.: ---
Davčna št.: 61249734
TRR: 01257-6030636279
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Greta Labohar Škoberne
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Vrtec Laško

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce