Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5083443 002
Naziv zavoda: Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Ljubljana, Podužnica Kočevje
Naslov zavoda: Trg zbora odposlancev 30, Kočevje
  1330 Kočevje
Tel.: 01 5897 650
Fax.: 01 5655 920
Davčna št.: 68827075
TRR:
Vodja organizacijske enote: direktor - ravnatelj Barbara Krajnc v. d.
Elektronski naslov zavoda: julijana.rifl@cpu.si
Spletna stran: http://www.cpu.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ekonomist 287154 01 Ekonomist