Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 1199498 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Poljane, Podružnična šola Javorje
Naslov zavoda: Javorje 6, Javorje
  4223 Poljane nad Škofjo Loko
Tel.: 04 518 80 83
Fax.: ---
Davčna št.: 0
TRR: 01227-6030650456
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Metka Debeljak
Elektronski naslov zavoda: podruznica.javorje@sola-poljane.si
Spletna stran: http://www.sola-poljane.si/psj/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Poljane

Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola