Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 1199498 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Poljane
Naslov zavoda: Poljane nad Škofjo Loko 100, Poljane nad Škofjo Loko
  4223 Poljane nad Škofjo Loko
Tel.: 04 507 05 00
Fax.: 04 507 05 28
Davčna št.: 95058354
TRR: 01227-6030650456
Vodja zavoda: ravnatelj Metka Debeljak
Elektronski naslov zavoda: group.oskrpo@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskrpo1s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 04.09.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
 
Osnovna šola Poljane je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola