Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5057043 001
Naziv zavoda: Vrtec Šentvid, Enota Sapramiška
Naslov zavoda: Ulica pregnancev 6, Ljubljana
  1210 Ljubljana - Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax.: 01 513 03 70
Davčna št.: 78844908
TRR: 01261-6030637732
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Jožica Pantar
Elektronski naslov zavoda: vrtec.sentvid@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.vrtecsentvid.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Vrtec Šentvid

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce