Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085357 003
Naziv zavoda: Osnovna šola Ferda Vesela Podružnica v Centru za zdravljenje bolezni otrok
Naslov zavoda: Šentvid pri Stični 46, Šentvid pri Stični
  1296 Šentvid pri Stični
Tel.: 01 788 78 10
Fax.: 01 788 50 52
Davčna št.: 0
TRR: 01239-6030653457
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola