Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085357 003
Naziv zavoda: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični Podružnica Bolnišnica za otroke
Naslov zavoda: Šentvid pri Stični 44, Šentvid pri Stični
  1296 Šentvid pri Stični
Tel.: 01 788 74 50
Fax.: ---
Davčna št.: 0
TRR: 01100-6008336494
Vodja organizacijske enote: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: info@osferdavesela.si
Spletna stran: https://www.osferdavesela.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom 633661 01 Prilagojen program devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola