Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5082790 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, VVE Medo
Naslov zavoda: Zaboršt 2, Prevoje pri Šentvidu
  1225 Lukovica
Tel.: 01 723 50 20
Fax.: 01 723 50 36
Davčna št.: 50409484
TRR: 01100-6000067729
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj dr. Anja Podlesnik Fetih
Elektronski naslov zavoda: osjkbrdo@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~osljjk1s/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, VVE Medo je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce