Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5052513 000
Naziv zavoda: Ljudska univerza Kočevje
Naslov zavoda: Trg zbora odposlancev 30, Kočevje
  1330 Kočevje
Tel.: 01 893 82 70
Fax.: 01 893 82 75
Davčna št.: 57553718
TRR: 01248 6030714708
Vodja zavoda: ravnatelj Maja Rupnik
Elektronski naslov zavoda: info@lu-kocevje.si
Spletna stran: http://www.lu-kocevje.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 17.04.1985
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KOČEVJE
 
Angleščina za odrasle 929810 01 Angleščina za odrasle
Beremo in pišemo skupaj 872053 01 Beremo in pišemo skupaj
Bolničar-negovalec 511147 01 Bolničar-negovalec, zadnji vpis: 1.9.2018
Ekonomski tehnik 649292 01 Ekonomski tehnik, zadnji vpis: 1.9.2019
Ekonomski tehnik (pti) 326074 01 Ekonomski tehnik (pti)
Gastronomske in hotelske storitve 437696 01 Gastronomske in hotelske storitve, zadnji vpis: 1.9.2017
Gastronomija in turizem (pt) 862911 01 Gastronomsko-turistični tehnik (pt)
Izzivi podeželja 420924 01 Izzivi podeželja
Moj korak 624421 01 Moj korak
Most do izobrazbe 759626 01 Most do izobrazbe
Nemščina za odrasle 285166 01 Nemščina za odrasle
Osnovna šola za odrasle 875462 01 Osnovna šola za odrasle
Pomočnik v biotehniki in oskrbi 646387 01 Pomočnik v biotehniki in oskrbi
Predšolska vzgoja (pt) 926863 01 Predšolska vzgoja (pt)
Računalniška pismenost za odrasle 760340 01 Računalniška pismenost za odrasle
Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v RS 124572 01 Spoznavanje slovenjske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v RS
Trgovec 680477 01 Trgovec, zadnji vpis: 1.9.2019