Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5719038 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
Naslov zavoda: Koroška ulica 12, Kranjska Gora
  4280 Kranjska Gora
Tel.: 04 588 48 50, 04 588 48 52
Fax.: 04 588 48 51
Davčna št.: 65736290
TRR: 01253-6030658591
Vodja zavoda: ravnatelj Maruša Bergel
Elektronski naslov zavoda: osjvkg.tajnistvo@siol.net
Spletna stran: http://www.o-kranjskagora.kr.edus.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 20.01.2003
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA KRANJSKA GORA
 
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola