Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5089271 017
Naziv zavoda: Osnovna šola Radlje ob Dravi, Enota vrtca Radlje
Naslov zavoda: Koroška cesta 15, Radlje ob Dravi
  2360 Radlje ob Dravi
Tel.: 02 887 9572
Fax.: 02 8879 587
Davčna št.: 54093899
TRR: 01301-6030677094
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Damjan Osrajnik
Elektronski naslov zavoda: veronika.gosak-krebs@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Osnovna šola Radlje ob Dravi, Enota vrtca Radlje je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce