Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5085179 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Lovrenc na Pohorju
Naslov zavoda: Šolska ulica 6, Lovrenc na Pohorju
  2344 Lovrenc na Pohorju
Tel.: 02 630 00 20
Fax.: 02 630 00 27
Davčna št.: 89983882
TRR: 01367-6030666682
Vodja zavoda: ravnatelj Marija Osvald Novak
Elektronski naslov zavoda: o-lovrenc.mb@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.oslovrenc.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 28.11.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA LOVRENC NA POHORJU
 
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola