Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5050863 005
Naziv zavoda: Vrtec Tončke Čečeve, ENOTA LJUBEČNA
Naslov zavoda: Kocbekova cesta 40A, Ljubečna
  3202 Ljubečna
Tel.: 03 546 13 16
Fax.: 03 425 70 40
Davčna št.: 74474146
TRR: 01211-6030634071
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Irena Hren
Elektronski naslov zavoda: vrtec.toncke.ceceve@siol.net
Spletna stran: http://www.vrtec-toncke-ceceve.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce