Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5056683 006
Naziv zavoda: VVZ Kekec Grosuplje, enota Mojca
Naslov zavoda: Kersnikova cesta 2A, Grosuplje
  1290 Grosuplje
Tel.: 01 786 15 05
Fax.: 01 786 61 90
Davčna št.: 68798555
TRR: 01100-6008341441
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Darja Zorec
Elektronski naslov zavoda: vrtec.kekec@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.vrtec-kekec.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: VVZ Kekec Grosuplje

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce