Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5085829 013
Naziv zavoda: Osnovna šola Miren, Enota Vrtec Opatje selo
Naslov zavoda: Opatje selo 9, Opatje selo
  5291 Miren
Tel.: 05 308 07 20
Fax.: 05 330 24 81
Davčna št.: 57887411
TRR: 01275-6030670123
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Danijela Kosovelj
Elektronski naslov zavoda: os-miren@os-miren.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce