Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 2345188 004
Naziv zavoda: Šolski center Ravne na Koroškem, Medpodjetniški izobraževalni center
Naslov zavoda: Na gradu 4, Ravne na Koroškem
  2390 Ravne na Koroškem
Tel.: ---
Fax.: ---
Davčna št.: 27201163
TRR: 01100-6000025243
Vodja organizacijske enote: vodja MIC ---
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.