Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5089107 007
Naziv zavoda: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Medpodjetniški izobraževalni center
Naslov zavoda: Sevno 13, Sevno
  8000 Novo mesto
Tel.: 031 383 480
Fax.: 07 393 47 10
Davčna št.: 46571558
TRR: 01100-6030703530
Vodja organizacijske enote: vodja MIC Marko Glušič
Elektronski naslov zavoda: s-sksgrm.nm@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.grm-nm.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.