Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5084571 003
Naziv zavoda: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola
Naslov zavoda: Ižanska cesta 10, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 7600
Fax.: 01 280 7606
Davčna št.: 95277145
TRR: 01100-6030699941
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Tjaša Vidrih
Elektronski naslov zavoda: vss@bic-lj.si
Spletna stran: http://www.bic-lj.si/vss
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Gostinstvo in turizem 835716 01 Gostinstvo in turizem
Živilstvo in prehrana 338905 01 Živilstvo in prehrana