Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 1969986 000
Naziv zavoda: MINERVA, inštitut za spodbujanje razvoja osebnosti, OE Višja šola
Naslov zavoda: Valvazorjev dvor 13, Grosuplje
  1290 Grosuplje
Tel.: ---
Fax.: ---
Davčna št.: 0
TRR:
Vodja zavoda: ravnatelj ---
Elektronski naslov zavoda: referat@minerva-visja-sola.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.