Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5085039 003
Naziv zavoda: Tehniški šolski center Kranj, Višja strokovna šola
Naslov zavoda: Kidričeva cesta 55, Kranj
  4000 Kranj
Tel.: 04 2804 031
Fax.: 04 2804 035
Davčna št.: 50785931
TRR: 01100-6030698389
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Gabrijela Krajnc
Elektronski naslov zavoda: info@tsckr.si
Spletna stran: http://www.tsckr.si/vss
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---