Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


   
 
Matična št.: 5671221 000
Naziv zavoda: Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Naslov zavoda: Frankopanska ulica 9, Ljubljana
  1000 Ljubljana
Tel.: ---
Fax.: ---
Davčna št.: 89446046
TRR: 01100-6030715849
Vodja zavoda: direktor Alenka Kovšca
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Center šolskih in obšolskih dejavnosti je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Ni podatkov o programih, ki se izvajajo na zavodu.