Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Osnovna šola Dobrna, Enota Vrtec Dobrna Dobrna 1
Matična številka: 5082668 001 3204 Dobrna
Tel: 03 780 11 52 E-mail: os.dobrna@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 21.3.2023 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 2 21 0 več kot 6 mesecev 3
2-3 1 14 0
1-3 1 12 0
2. starostno obdobje
3-4 1 17 2 ni čakalne dobe 0
4-5 0 0 0
5-6 0 0 0
3-6 2 41 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 17 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 2
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6