Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Osnovna šola Dobrna, Enota Vrtec Dobrna Dobrna 1
Matična številka: 5082668 001 3204 Dobrna
Tel: 03 780 11 52 E-mail: os.dobrna@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 9.5.2024 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1 14 0 več kot 6 mesecev 9
2-3 2 28 0
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 1 17 2 ni čakalne dobe 0
4-5 0 0 0
5-6 1 24 0
3-6 2 41 1
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Vzgojno-varstvena družina
1-3 0 0 0 ni čakalne dobe 0
3-6 0