Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Enota Vrtec Črenšovci Ulica Juša Kramarja 10
Matična številka: 5089697 001 9232 Črenšovci
Tel: 02 570 11 52 E-mail: vrtec.osmsfpcr@guest.arnes.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 24.1.2024 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1 12 0 ni čakalne dobe 0
2-3 1 13 0
1-3 1 12 0
2. starostno obdobje
3-4 1 13 4 ni čakalne dobe 0
4-5 1 18 1
5-6 1 19 1
3-6 1 19 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki 0 0 0 ni čakalne dobe 0
Vzgojno-varstvena družina
1-3 0 0 0 ni čakalne dobe 0
3-6 0