Zbirnik

Pomoč
* Podatki veljajo za CELOTEN vrtec!
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA   Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1  14  0  0 
2-3      
1-3 1  11  1 
2. starostno obdobje
3-4       0 
4-5      
5-6      
3-6 2  34  8 
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1  16  3  0 
Otroci 2. star. obdobja  
Razvojni oddelki          
Vzgojno-varstvena družina
1-3        
3-6  
Skupaj 5  75  12  0 


Stanje kapacitet in cenik

* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Zasebni vrtec Vilinski gaj, zasebni vzgojno-izobraževalni zavod Peršonova ulica 1
Matična številka: 6421318 000 2250 Ptuj
Tel: 051 223 069 E-mail: vrtec@vilinskigaj.si
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 17.1.2023 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 0 0 0 ni čakalne dobe 0
2-3 0 0 0
1-3 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 ni čakalne dobe 0
4-5 0 0 0
5-6
3-6 1 20 1
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 16 3 ni čakalne dobe 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6