Stanje kapacitet in ceniki

Pomoč
* Podatki veljajo le za vrtec na DOTIČNI LOKACIJI!
Zasebni družinski vrtec Ringa raja Ragovo 2
Matična številka: 6268650 000 8000 Novo mesto
Tel: 073380355 E-mail: ---
Enota z oddelki: Da Status vrtca: nedoločeno

Zadnja sprememba: 1.7.2024 CENIK
ZASEDENOST IN PROSTA MESTA Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Število otrok na
čakalnem seznamu
Starostno obdobje Oznaka oddelka
1. starostno obdobje
1-2 1 12 0 več kot 6 mesecev 0
2-3
1-3
2. starostno obdobje
3-4 več kot 6 mesecev 0
4-5
5-6
3-6 1 18 0
Kombinirani oddelki
Otroci 1. star. obdobja 1 17 0 več kot 6 mesecev 0
Otroci 2. star. obdobja 0
Razvojni oddelki
Vzgojno-varstvena družina
1-3
3-6